Pytanie
Inwestor zawarł umowę dzierżawy działki z gminą na postawienie garażu. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2010 r. W umowie jest zapis, iż z chwilą wygaśnięcia umowy dzierżawca zobowiązuje się opuścić nieruchomość wraz z osobami reprezentującymi jego prawa i naniesieniami należącymi do niego oraz oddać przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.
Czy starosta, udzielając pozwolenia, powinien w decyzji powołać art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane?
Czy tym samym starosta winien udzielić pozwolenia na użytkowanie do 31 grudnia 2012 r., a po upływie tego terminu inwestor winien z nową umową na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego wystąpić o dalsze użytkowanie?