Pytanie
Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302), dokumentację UPUL sporządza się również w formie elektronicznej w postaci baz danych oraz map cyfrowych.
Czy starosta powinien odmówić zatwierdzenia UPUL lasu komunalnego sporządzonego przez gminę w związku z brakiem dokumentacji w postaci map cyfrowych? Jak postąpić w przypadku braku ww. dokumentacji?