Pytanie
Przedsiębiorca posiada zezwolenie od roku 2003 na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2013 r. Przed upływem terminu ważności tej decyzji wystąpił do starosty o wydanie nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Czy organ powinien wydać oprócz nowego zezwolenia także decyzję na mocy art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) orzekającą o wygaśnięciu decyzji ważnej w latach 2003-2013?