Pytanie
Zakład posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane jedną decyzją w 2012 r. i ważne do 2022 r. W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. zezwolenia są ważne przez 3 lata od wejścia w życie u.o., czyli do 2016 r. W związku z powyższym zakład zwrócił się z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale tylko na zbieranie odpadów.
Jak ma w tej sytuacji postąpić starosta?
Czy powinien wygasić stare zezwolenie na zbieranie odpadów i wydać nowe, a pozostawić stare pozwolenie na transport?