Pytanie
Firma wnioskuje o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów, poprzez utwardzenie powierzchni działek o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha. Wnioskodawca przedłożył wniosek sporządzony zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o.
Czy starosta może zażądać przedstawienia wyjaśnień dotyczących ewentualnego naruszenia stosunków wodnych na gruncie poprzez utwardzenie i podwyższenie wysokości terenu utwardzanych działek?
Czy jeśli organ stwierdzi, że w wyniku takich działań nastąpi naruszenie stosunków wodnych może odmówić wydania pozwolenia na odzysk odpadów?