Pytanie
Firma wystąpiła z wnioskiem do starosty o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07. Wnioskodawca wskazuje, że tłuczeń torowy jest odpadem innym niż niebezpieczny, gdyż pochodzi z rozbiórki nieczynnego od wielu lat torowiska.
Organ ma wątpliwości co do właściwości ww. odpadu (czy nie powinien być oznaczony kodem 17 05 07*)?
Czy organ (starosta) może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia wyników badań, które poświadczą o prawidłowym nadaniu przez wnioskodawcę kodu temu odpadowi?
W jaki sposób wnioskodawca powinien udowodnić, że zbierany przez niego odpad ma właściwości inne niż niebezpieczne?