Pytanie
Starosta uzależnił wydanie pozwolenia na budowę myjni od dostarczenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Pozwolenie wodnoprawne, którego zażądał starosta jest pozwoleniem na eksploatację, a nie na wykonanie urządzeń wodnych. Inwestor nie kwestionuje faktu, że pozwolenie wodnoprawne może być wymagane, jednak pozwolenie to inwestor może uzyskać po rozpoczęciu budowy, a przed oddaniem myjni do eksploatacji.
Czy takie postępowanie starosty jest prawidłowe?
Czy starosta nie powinien raczej w decyzji o pozwoleniu na budowę zawrzeć obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed oddaniem do eksploatacji myjni, a nie wstrzymywać wydanie pozwolenia na budowę?
Czy jest konkretny przepis, na podstawie którego starosta może wstrzymać wydanie pozwolenia na budowę do czasu dostarczenia pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację?