Pytanie
Czy starosta ma możliwość zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie usunięcia drzew?
Czy może należy wznowić postępowanie w sprawie nr 1?
Wydano decyzję na rzecz podmiotu nr 1 w sprawie usunięcia trzech drzew, a gdy decyzja stała się ostateczna, wniosek o zezwolenie złożył podmiot nr 2 twierdząc, ze wszystkie trzy drzewa rosną na jego posesji. W rzeczywistości jeszcze nie wiadomo, na czyjej posesji rosną drzewa, prawdopodobnie dwa drzewa rosną na granicy nieruchomości, a jedno na posesji podmiotu nr 2.