Pytanie
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową w trakcie likwidacji filii w terenie. Następnym krokiem ma być połączenie dwóch placówek oświatowych w jeden zespół.
Czy w związku z tym: stanowisko głównego księgowego z placówki, która przejdzie w skład zespołu ulega likwidacji?
Czy będzie musiał być rozpisany konkurs na stanowisko głównego księgowego do utworzonego zespołu?
Czy w przypadku zaproponowania głównemu księgowemu z jednej z przejmowanych placówek, stanowiska pracownika niefunkcyjnego (np. księgowej) musi ona taką propozycję przyjąć?
Czy może odmówić i odejść w związku z likwidacją z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?
Co się dzieje z głównym księgowym, który w nowo utworzonym zespole nie będzie obejmował stanowiska głównego księgowego ale też nie będzie chciał przyjąć innego zaproponowanego mu stanowiska?