Pytanie
Jakie transakcje należy zgłaszać do Generalnego Inspektora w związku z wprowadzeniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Czy wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży towarów powyżej 15.000 euro należy zgłaszać?
Czy zapłata za usługi jest wyłączona spod przepisów ustawy?
Czy zgłoszeniu podlegają tylko te transakcje, które według przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Jak powinna wyglądać analiza przeprowadzonych transakcji?
Czy spółka z o.o. musi przeszkolić osobę - koordynatora, która będzie weryfikowała przeprowadzane transakcje?
Jak powinna wyglądać analiza transakcji?