Pytanie
26 lipca 2007 r. członek spółdzielni mieszkaniowej nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Sprzedający - spółdzielnia mieszkaniowa - opodatkowała tę transakcję według stawki 22% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 z zachowaniem pkt 10. Blok, w którym znajdują się lokalne mieszkalne w większej części oraz na dole lokale użytkowe został wybudowany w 1969 r. Sprzedający nam członek spółdzielni chce opodatkować tę transakcję według stawki 22%. Mamy wątpliwości, czy będzie nam przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdyż naszym zdaniem jest to lokal użytkowy używany, do którego winno mieć zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.
Czy mamy rację?