Pytanie
Osoba prywatna (pani lat 60) otrzymała w spadku działkę (w 2003 r.). Postanowiła jej nie sprzedawać tylko wykorzystać na cele mieszkaniowe swojej rodziny. Podzieliła działkę na 3 mniejsze działki (w 2012 r.) z przeznaczeniem na wybudowanie 3 domów – jeden dla siebie i męża, jeden dla syna z żoną i jeden dla wnuków. Po podziale działek wystąpiła o warunki zabudowy na jedną działkę, syn wystąpił o warunki zabudowy na drugą działkę, synowa wystąpiła o warunki zabudowy na trzecią działkę. Wszyscy otrzymali warunki zabudowy (w 2013 r.). Niestety, z powodu śmierci jej męża i znacznego pogorszenia jej stanu zdrowia, a także braku możliwości finansowych Pani musiała zmienić plany dotyczące budowy domów i ostatecznie jest zmuszona sprzedać te działki.
Czy przy sprzedaży tych działek wystąpi podatek dochodowy?