Pytanie
Podatnik ujął auto w środki trwałe we wrześniu 2013 r. Auto nabyte było w marcu 2013 r. więc we wrześniu podatnik nie odliczył VAT od nabycia tego auta. 31 marca 2014 r. podatnik wycofał z działalności środek trwały i przeznaczył go na potrzeby prywatne.
Czy teraz sprzedając ten samochód we wrześniu może go sprzedać na podstawie umowy kupna-sprzedaży?
Oczywiście przychód zaliczy do działalności gospodarczej, ale VATu nie naliczy.
Czy postąpi prawidłowo?