Pytanie
Spółka sprzedająca sprzęt drukujący na pokazach wykorzystuje produkty w celu demonstracji możliwości sprzętu. Towary takie przenoszone są z magazynu dna stan serwisu w celu demonstracji. Zdarza się, że klient zainteresowany zakupem kupuje model wykorzystany na targach czy pokazach kilka razy.
Czy sprzedając taki sprzęt innemu podmiotowi, podlega on pod załącznik 11 ustawy o VAT jako wrak i zobowiązani jesteśmy zastosować zasadę odwrotnego obciążenia?