Pytanie
Spółka "X" z o.o. S.K.A. prowadzi działalność z zakresie udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Umowy pożyczki są zabezpieczone umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie (rzeczy ruchome). Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności spółka jest zwolniona przedmiotowo z VAT (art. 43 u.p.t.u.). Z uwagi na niespłacone pożyczki spółka jest w posiadaniu samochodów, biżuterii, AGD, które zamierza sprzedawać, przy sprzedaży zastosuje art. 120 u.p.t.u. i wystawi fakturę VAT marżę. Tym samym stanie się podatnikiem VAT.
W którym momencie spółka powinna zainstalować kasę rejestrującą, jeśli sprzedaż ma być dokonywana zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych?
Zaznaczam, iż w poprzednim roku podatkowym nie wystąpiła żadna sprzedaż.
Czy na kasie spółka ma obowiązek ewidencjonować również sprzedaż pożyczek osobom fizycznym skoro są zwolnione przedmiotowo z VAT czy tylko sprzedaż towarów używanych?
Jeśli tylko sprzedaż towarów to czy dla wszystkich podmiotów czy tylko i wyłącznie sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych?