Pytanie
W latach 2008-2009 spółka wybudowała osiedle kilkudziesięciu domków jednorodzinnych. Domy odebrane były do użytkowania w 2010 r. Domy przeznaczone były na sprzedaż. Spółka dokonała odliczenia VAT naliczonego podczas budowy ww. budynków. Jako deweloper i wobec przeznaczenia domów na sprzedaż spółka zakwalifikowała domy jako wyroby gotowe. Tak też wykazywała ww. domy w sprawozdaniu i tak nadal wykazuje kilka niesprzedanych domów. Wobec braku nabywców spółka postanowiła wynająć na cele mieszkaniowe (stawka ZW) kilka domów z opcją ich kupna po rocznym lub dwuletnim okresie najmu. Spółka nie dokonała jednak przekwalifikowała jednak ww. domów z wyrobów gotowych na środki trwałe czy inwestycje. Nie dokonuje amortyzacji ww. budynków, a koszt z tytułu ich wybudowania będzie rozpoznany dopiero przy ich sprzedaży. Celem spółki nadal jest ich sprzedaż.
Czy w związku z powyższym należy uznać, że tak jak dla towarów obowiązek korekty VAT odliczonego przy budowie istniał tylko przez rok od ich wybudowania i spółka nie ma obowiązku korygowania VAT przy chwilowym najmie ww. budynków?