Pytanie
Czy spółka postępuje prawidłowo pod względem bilansowym nie zaliczając bezpośrednio w koszty lecz kapitalizując remonty środków trwałych po zakończeniu ich okresu amortyzacji, które powodują wydłużenie okresu używalności środka trwałego powyżej jednego roku od momentu zakończenia remontu?
Jeśli chodzi o drobne remonty środków trwałych, dla których upłynął okres amortyzacji, każdorazowo na etapie planowania, poddawane są dogłębnej analizie zakresu i skutków uzyskanych poprzez ich wykonanie, np. jeśli nie wydłużają okresu używania powyżej 1 roku, odnoszone są bezpośrednio w koszty.
A jak winny być traktowane zabiegi konserwacyjne, gdyby wydłużały okres użytkowania powyżej 1 roku dla jw.?
Proszę o wskazanie prawidłowego postępowania według MSR.