Pytanie
Czy spółka może dokonać zwrotu VAT osobie trzeciej działającej w imieniu i na rzecz podróżnego (który faktycznie nabył towar oraz dokonał jego wywozu poza terytorium Unii Europejskiej), jeżeli osoba ta przedstawi niezbędne dokumenty uprawniające do dokonania zwrotu VAT podróżnemu, ale nie posiada upoważnienia/pełnomocnictwa podróżnego lub przedstawia sporządzone odręcznie pismo w języku obcym (rosyjskim, ukraińskim czy białoruskim)?
Czy spółka w związku poprzednim pytaniem musi stosować i zobowiązywać podróżnego do sporządzenia takiego upoważnienia w dniu nabycia towaru?