Pytanie
Spółka posiada samochód osobowy na środkach trwałych. Samochód uległ wypadkowi, szkoda jest rozliczana z AC spółki. Zgodnie z umową z ubezpieczycielem w przypadku uszkodzeń samochodu spółka powinna dostać zwrot w kwocie brutto poniesionych wydatków. Spółka upoważnia serwis blacharski do rozliczenia się z tytułu naprawy z ubezpieczycielem. Dostaliśmy kserokopię oryginału faktury. Oryginał faktury wystawionej na spółkę został przekazany przez serwis blacharski do ubezpieczyciela.
Czy mamy prawo do odliczenia VAT z tej faktury?