Pytanie
Podatnik wniósł do nowopowstałej spółki cywilnej swoje przedsiębiorstwo, na które składały się środki trwałe oraz szereg składników majątkowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych (wprowadzonych do ewidencji wyposażenia, jak również takich o wartości zakupu poniżej 1500 zł).
Czy w razie uznania w spółce za środki trwałe ww. wyposażenia i innych składników możliwe jest ustalenie wartości początkowej środków trwałych od wartości tych składników określonych w umowie spółki (wartość rynkowa) i czy dokonywane od nich odpisy będą kosztem uzyskania przychodu?
Czy na ocenę powyższego ma wpływ fakt, że podatnik, który wniósł ww. aport po miesiącu działalności wystąpił ze spółki i otrzymał od pozostałych wspólników równowartość wniesionego wkładu?