Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa budowała domy finansując to z własnych środków i kredytu bankowego. Po zakończeniu inwestycji naliczyła należny VAT od wszystkich mieszkań, w tym również od niesprzedanych i jednocześnie potrąciła sobie podatek naliczony od tej inwestycji.
Czy słusznie spółdzielnia odprowadziła VAT należny w momencie oddania inwestycji, a nie w momencie sprzedaży poszczególnych mieszkań?
Mieszkania są sprzedawane do tej pory i wraz ze sprzedaż mieszkania dokonywane są korekty VAT o różnicę 1%. Inwestycja była oddana w 2009 r.
Czy spółdzielnia nie powinna wystąpić z korektą podatku należnego jako niesłusznie wówczas odprowadzonego?