Pytanie
Czy SP ZOZ posiadający kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej może zawrzeć z własnym pracownikiem umowę najmu pomieszczeń pracowni fizjoterapii, w którym ten pracownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług rehabilitacyjnych będzie wykonywał odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w innym czasie niż to jest określone w umowie zawartej pomiędzy SP ZOZ-em a NFZ?
Czy pracownik może wykonywać każdy rodzaj zabiegu, czy tylko te zabiegi, które nie są objęte umową z NFZ?