Pytanie
Nasza firma prowadzi sortownię zmieszanych odpadów komunalnych. Posiadamy pozwolenie na przetwarzanie odpadów metodą R14. Z odpadów komunalnych powstają odpady zarówno z grupy 19, jak i 15, z przewagą 19, tj. 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 09 i 19 12 12. Z odpadów komunalnych powstają surowce wtórne z grupy 19 (19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05), jak i 15 (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04 itd.). Następnie surowce wtórne są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Czy nasza firma może wystawiać dokumenty DPO i DPR?