Pytanie
Czy można dodatkowo zatrudnić na umowę zlecenia małżonka, który jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - zgłoszony i rozliczany jako osoba współpracująca?
Czy w takiej sytuacji podstawowym tytułem do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych będzie współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na kwotę wynagrodzenia z umowy zlecenia?
Czy ma znaczenie, iż małżonek jest zatrudniona jako pracownik administracyjno-biurowy (umowa o pracę) a na umowę zlecenia będzie doręczał korespondencję?