Pytanie
Inwestor złożył do urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę fermy norek amerykańskich o obsadzie 35 DJP do wydziału środowiska, a do wydziału gospodarki przestrzennej wniosek o warunki zabudowy na to samo przedsięwzięcie wskazując 39 DJP (budowa obejmuje 13 pawilonów). Wydział środowiska umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej uznając, iż określone we wniosku przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś.
Czy słusznie?
Czy jeśli inwestor uzyska pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym, a zwiększy w przyszłości produkcję (powyżej 40 DJP), to będzie musiał ponownie wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej?
Kto ma przeprowadzać kontrolę w tym zakresie?
Nadmienię, iż w tej samej miejscowości istnieje ferma drobiu o obsadzie 1000 DJP.
Na jakim etapie powinna być brana pod uwagę kumulacja emisji do powietrza pochodząca z tych dwóch przedsięwzięć?