Pytanie
Spółka polska od 1 grudnia musiała podpisać ze związkami zawodowymi w Danii porozumienie dotyczące wynagradzania pracowników na zasadach duńskich. W związku z tym od grudnia pracownicy muszą zostać oddelegowani do Dani na podstawie porozumienia zmieniającego miejsce pracy (wcześniej pracownicy byli wysyłani do pracy w Danii na podstawie delegacji służbowych). Pracownicy wyjeżdżają do pracy w Danii samochodami służbowymi, z których również korzystają do wykonywania usług w Danii. Spółka nie chce pokrywać kosztów dojazdów i przejazdów pracowników do miejsca pracy. Natomiast musi pokrywać tą część kosztów, która dotyczy wykonywania tam usług (instalacje).
Jak spółka powinna skalkulować koszty paliwa, które dotyczą dojazdu do pracy pracownika (których spółka nie chce pokrywać)?
Czy skoro pracownik korzysta z samochodu służbowego do dojazdów i przyjazdów z Danii, spółka powinna doliczyć do jego przychodu nieodpłatne skorzystanie z samochodu służbowego do tego celu?
Czy można ustalić np. w regulaminie pracy stałą stawkę ryczałtową na pokrycie ww. kosztów i potrącać pracownikom?