Pytanie
W postępowaniu przetargowym kierownik zamawiającego nie wykonuje czynności w postępowaniu - przekazał sekretarzowi gminy pisemne upoważnienie do przeprowadzenia postępowania oraz do zawarcia umowy. Jednocześnie sekretarz został powołany przez Burmistrza do komisji przetargowej (zarządzeniem Burmistrza) jako przewodniczący niniejszej komisji. Wszystkie pisma w postępowaniu przetargowym (wyjaśnienia, modyfikację SIWZ, odpowiedzi na pytania, wynik postępowania) pospisywał sekretarz.
Czy sekretarz może zatwierdzić prace komisji przetargowej jako pracownik upoważniony przez kierownika zamawiającego będąc jednocześnie członkiem komisji przetargowej?
Jakie konsekwencje może ponieść Zamawiający w sytuacji, gdy sekretarz jako osoba upoważniona przez kierownika Zamawiającego i jednocześnie przewodniczący komisji przetargowej podpisał rozstrzygnięcie postępowania przetargowego?
Czy Burmistrz (kierownik zamawiającego) mógł zatwierdzić prace komisji – np. składając oświadczenie ZP-1 i pismo zatwierdzające niniejsze prace, na podstawie którego - pismo rozstrzygające wynik postępowania podpisał sekretarz?