Pytanie
Czy samorządowy zakład budżetowy, którego organizatorem jest starostwo powiatowe, może przekazać dokumenty kadrowo-płacowe do archiwum państwowego?
Zakład działa od 2004 r. i wszystkie dokumenty wytworzone przez zakład są przechowywane w zakładzie. Do tej pory w zakładzie nie powstało archiwum zakładowe ani składnica akt.
Czy jest obowiązek utworzenia archiwum lub składnicy akt w zakładzie?
Czy można podpisać umowę w sprawie archiwizacji dokumentów z firmą zewnętrzną, która zajmowałaby się odbieraniem z zakładu dokumentów i ich archiwizowaniem?
Co w wypadku jeżeli były pracownik zwróci się do pracodawcy np. o wydanie duplikatu świadectwa pracy, a dokumenty osobowe nie znajdowałyby się na terenie zakładu, to wtedy duplikat musiałoby wystawić archiwum czy zakład?
Co w wypadku gdyby pracownik żądał wydania kserokopii dokumentów kadrowych?
Czy musiałby się zwrócić do archiwum państwowego o ich wydanie?
Czy dopiero gdyby zakład został zlikwidowany, to byłaby możliwość oddania dokumentacji do archiwum państwowego?
Czy jeżeli zakład podlega pod starostwo powiatowe, to w przypadku nie zorganizowania na terenie zakładu archiwum lub składnicy akt należy te dokumenty przekazywać do archiwum starostwa powiatowego?