Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą "doradztwo gospodarcze". W ewidencji środków trwałych ma wpisany samochód osobowy, który amortyzuje. Oprócz tego osoba ta jest zgodnie z powołaniem prokurentem spółki komandytowej. Jako prokurent osoba ta podpisała umowę o używanie pojazdu prywatnego do celów delegacji służbowych, jest to ten sam samochód, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Prokurent przedstawia spółce komandytowej rozliczenie delegacji wraz z ewidencją przebiegu pojazdu i na podstawie tego rozliczenie spółka komandytowa zwraca koszty podróży służbowej.
Czy to rozliczenie wystarczy?
Czy prokurent powinien wystawić fakturę VAT?