Pytanie
Podatnik zakupił dnia 24 lutego 2014 r. samochód ciężarowy z homologacją N1, 5 miejscowy, ładowność powyżej 500 kg, wartość netto 140.000 zł. Powołując się na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a ust. 19f:
Czy można zastosować dla powyższego samochodu jednorazową amortyzację?
Czy do kosztów podatkowych można zaliczyć raty amortyzacyjne do wartości 20.000 euro, czy całą wartość pojazdu?
Czy do kosztów podatkowych można zaliczyć składki ubezpieczeniowe OC i AC od całej wartości, czy do wartości 20.000 euro?
Czy ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie do wartości 20.000 euro dotyczy składek na ubezpieczenie OC i AC czy tylko ubezpieczenia AC?