Pytanie
Czy różnice kursowe związane z zakupem i zapłatą za towar od zagranicznego kontrahenta zwiększają bądź zmniejszają wartość towaru?
Kupując towar wprowadzam go na magazyn po cenie kupna przeliczonej z EUR-o na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedniego. Dopiero po sprzedaży tego towaru księguję tzw. koszt własny sprzedaży.
Czy różnice kursowe związane z daną transakcją od razu księguje w koszty lub przychody CIT?
Czy jednak mam możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia wartości towaru na magazynie i daną różnicę kursową zaliczenia do kosztów bądź przychodów CIT nie w momencie jej powstania a dopiero w momencie sprzedania towaru z którym związana jest ta różnica kursowa?