Pytanie
Spółka prowadzi działalność handlową i rozlicza się na podstawie ksiąg handlowych. Spółka sprawdzi ewidencję ilościowo-wartościową posiadanych towarów. Różnice kursowe rozlicza stosując metodę podatkową. Zakupuje od kontrahentów zagranicznych towary w walucie zagranicznej (np. EUR, USD) i w powyższej walucie płaci za zakupione towary. Na magazyn wprowadza towary wyceniając je po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Powstałe różnice kursowe spółka do tej pory odnosiła w przychody lub koszty finansowe, obecnie chciałaby odnosić je w dniu zapłaty za towar - korygując cenę zakupu danego towaru na magazynie i dopiero w momencie sprzedaży zaliczać je do kosztów uzyskania towarów w wartości zakupionego towaru.
Czy powyższy sposób rozliczania różnic kursowych będzie prawidłowy i może być stosowany przez spółkę?