Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług na rzecz firmy prowadzącej sieć sklepów odzieżowych. Od ww. firmy mam możliwość otrzymać (zakupić) talony rabatowe, za które zapłacę 1 zł netto od talonu. Talony powinienem "rozprowadzić" wśród swoich pracowników, którzy na ich podstawie będą uprawnieni do zakupów w tej sieci sklepów towarów z 30% i 50% zniżką. Czyli talon 50% uprawnia do 25 zł zniżki od zakupów min. 50 zł. Pracownik uzyskuje korzyści materialne w wysokości 25 zł od jednego talonu.
Czy od tej kwoty należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz czy podlega to składkom ZUS?
Czy nabycie tych talonów, jeśli będą przeznaczone tylko na rzecz pracowników, będzie dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów?
Co w sytuacji, jeśli część nabytych w ten sposób talonów zostałaby rozdana wśród klientów wspomnianej sieci sklepów?