Pytanie
Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek usługowy, który zlokalizowany jest 0,80 m od granicy działki. Inwestor zamierza tak usytuowany budynek usługowy nadbudować o jedną kondygnację i rozbudować na odległość 4,0 m od granicy działki. W planie miejscowy działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną do 4 mieszkań z dopuszczeniem usług. Sąsiednia działka to zabudowa wielorodzinna.
Czy lokalizacja nadbudowy będzie spełniała warunki § 12 ust. 3 pkt 3 r.w.t.?
Czy konieczne jest uzyskanie odstępstwa od przepisów bądź sporządzenie ekspertyzy, o której mowa w § 2 ust. 2 r.w.t. i zgody komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej?