Pytanie
Podatnik, rolnik ryczałtowy z dniem 1 listopada 2013 r. zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego. Rozpoczął inwestycję - budowę obory, odliczał podatek naliczony i występował o zwrot VAT na konto bankowe. Na inwestycję wziął kredyt bankowy. Obecnie okazało się że wzięty kredyt nie starczy na dokończenie rozpoczętej budowy, a bank odmówił udzielenia dodatkowego kredytu z uwagi na wiek podatnika. Dla gwarancji spłaty kredytu potrzebuje bank kogoś młodszego. Podatnik ma córkę, która w przyszłości miała się zająć gospodarstwem rolnym. Teraz podatnik zastanawia się, jakie będą konsekwencje w przypadku rezygnacji ze zwolnienia i przekazania gospodarstwa córce w całości, która się zarejestruje dla celów VAT.
Albo, czy w sytuacji, jeśli on nie zrezygnuje ze zwolnienia, tylko np dopisze córkę jako współwłaściciela gospodarstwa rolnego, to wpłynie to na jego prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z gospodarstwem rolnym?
Czy będzie zobowiązany do zwrotu VAT, który wcześniej odliczył?