Pytanie
Od 1 stycznia 2015 r. zapowiadano, że pojawią się nowe wzory dokumentów do ewidencji odpadów.
Czy już takie są?
Ewentualnie czy wiadomo, kiedy możemy się ich spodziewać?
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów i w informacji zawartej w aktualnościach WK zostało zapisane takie zdanie: "Ewidencja odpadów oraz roczne sprawozdanie powinny być prowadzone od początku roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w kodach odpadów."
Czy oznacza to, że roczne sprawozdanie za 2014 r. powinno zawierać nowe kody odpadów, czy za 2014 r. sporządzamy zestawienie według kodów zgodnych z kartami przekazania, a więc ze starymi kodami, a dopiero cała ewidencja prowadzona od nowego roku i sprawozdanie za 2015 r. będą według nowych kodów odpadów?