Pytanie
Starostwa wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z nią działka o powierzchni 350 m2 stanowiąca własność gminy przejęta została przez starostę. Obie strony wyraziły zamiar zawarcia ugody (czyli grunt zostaje przejęty bez odszkodowania) ponieważ działka została zagospodarowana na cel publiczny. Starostwo wyznaczyło termin na zawarcie ugody.
Czy w takim wypadku wójt powinien otrzymać zgodę rady na zawarcie ugody?
Czy może zrobić to samodzielnie?