Pytanie
W dniu 26 czerwca 2014 r. została zawarta pomiędzy trzema osobami fizycznymi umowa spółki cywilnej. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000 zł. Podmiot A posiadał 35% (wkład 1750 zł), kolejny B 25% (1250 zł) i C 40% (wkład 2000 zł). Do spółki z dniem 20 sierpnia 2014 r. wstąpił nowy wspólnik. Kapitał zakładowy pozostał bez zmian. Natomiast nastąpiła zmiana w udziałach. Podmiot C (40%, wkład bez zmian 2000 zł), z kolei u podmiotu A było 35% (wkład 1750 zł), po zmianie 20% (wkład 1000 zł) i B było 25% (wkład 1250 zł), po zmianie 20% (wkład 1000 zł), udziały zmalały na rzecz nowego wspólnika. Wspólnicy A, B, D po zmianach posiadają udziały po 20% każdy.
Czy powyżej opisana czynności, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym?