Pytanie
Podatniczka (zwolniona podmiotowo z VAT) kupiła kasę fiskalną w 2009 r., kiedy rozpoczynała działalność gospodarczą. Zakup kasy o wartości 800 zł brutto został częściowy sfinansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis - dokładnie 400 zł. Kasa nie była fiskalizowana, a więc nie była do tej pory użytkowana. Obecnie ze względu na przekroczony limit (20.000 zł) kasa została zafiskalizowana. Złożone zostało stosowne oświadczenie i będzie użytkowana od 1 marca 2013 r. zgodnie z obowiązującym terminem.
Czy przysługuje ulga, jeśli kasa była częściowo dotowana, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?