Pytanie
Matka małoletniego dziecka złożyła do sądu wniosek o ustalenie ojcostwa i alimenty. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sąd postanowieniem zabezpieczył powództwo w drodze zarządzenia tymczasowego poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia miesięcznej kwoty na utrzymanie małoletniego dziecka. Matka dziecka pobiera dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez sądowy organ egzekucyjny.
Czy we wskazanym stanie faktycznym przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Czy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
Czy kwota wynikająca z zabezpieczenia stanowi alimenty?