Pytanie
W związku ze zmianą przepisów w sprawie przyznawania zasiłków chorobowych osobom po 50 roku życia już po 14 dniach choroby, zakład dokonał zmiany w układzie zbiorowym pracy. "Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie 14 dni, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia".
Czy taki zapis nie stanowi dyskryminacji osób po 50 roku życia, które będą miały płatne 100% o 19 dni mniej niż osoby młodsze?