Pytanie
Spółka nasza kupiła towar od kontrahenta czeskiego a następnie sprzedała go kontrahentowi z Węgier. Towar został przetransportowany przez ostatniego w kolejności podatnika na jego koszt bezpośrednie z Czech na Węgry. Wszyscy trzej podatnicy są zarejestrowani na VAT unijny w kraju swojej siedziby i podali numery unijne dla celów przeprowadzonej transakcji.
Czy nasza spółka będąca drugim w kolejności podatnikiem powinna rozpoznać WNT w Polsce?
Nie jesteśmy zarejestrowani na VAT w żadnym innym kraju europejskim poza Polską i nie rozliczyliśmy tej transakcji ani w Czechach ani na Węgrzech, czy sprzedaż ww. towarów kontrahentowi z Węgier powinniśmy wykazać w pozycji 11 deklaracji VAT7?