Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych. Rozlicza się na podstawie PKPiR i jest czynnym podatnikiem VAT. W 2009 r. zawarła umowę leasingu finansowego na unit stomatologiczny. Zgodnie z postanowieniami umowy, unit został wpisany do środków trwałych i amortyzowany. W 2011 r. umowa się zakończyła i unit stał się własnością leasingobiorcy. W lipcu 2012 r. właściciel unitu chce go sprzedać.
Czy przy sprzedaży unitu można zastosować zwolnienie z VAT, jeżeli środek trwały nie był faktycznie wykorzystywany, ponieważ właściciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od stycznia do lipca 2012 r.?
Z faktury wystawionej przez leasingodawcę nie był odliczony VAT.
Podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT ponieważ świadczy tylko usługi zwolnione. Nie wykonuje np. zabiegów wybielania zębów. W związku z tym uważam, że nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Znajduję w Państwa publikacji wiele odnośników do interpretacji podatkowych dotyczących tego, że w momencie podpisania umowy leasingu finansowego i wydania towaru leasingobiorcy uzyskuje on prawo do władania towarem "jak właściciel", i że od tego momentu można liczyć półroczny okres użytkowania towaru. (np. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-698/09/ICz).
Czy faktycznie od momentu wydania towaru leasingobiorca wykorzystuje go w prowadzonej działalności gospodarczej?