Pytanie
1) Przez 3 miesiące przyjmowane do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. pracownik osiągał wynagrodzenie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie, w związku z czym otrzymywał wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Wyrównanie to jest wyłączone z podstawy przyjmowanej do ekwiwalentu za urlop. Średnia z 3 miesięcy jest niższa niż minimalne wynagrodzenie - 1350 zł brutto.
Czy średnią do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy wyrównać do minimalnego wynagrodzenia, tak aby były pracownik otrzymał ekwiwalent w wysokości minimalnego wynagrodzenia, czy też należy przyjąć średnią 1350 zł i od tej podstawy wyliczyć ekwiwalent?
2) Przez okres 3 miesięcy przyjmowanych do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych w każdym miesiącu (okres rozliczeniowy miesięczny). W związku z kilkudniowymi okresami nieobecności (chorobowym i urlopem) w każdym z miesięcy wynagrodzenie należy uzupełnić.
Czy uzupełniając wynagrodzenie, godziny nadliczbowe należy uzupełnić sumując razem z wynagrodzeniem, czy też przyjąć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynagrodzenie uzupełnione, a nadgodziny w kwocie faktycznie wypłacone?