Pytanie
Udziałowcem spółki z o.o. z siedzibą w RP jest inna spółka z o.o. z siedzibą na Cyprze. Spółka ta w celu pokrycia udziałów dokonała kilku przelewów środków pieniężnych na konto walutowe nowej spółki. Środki te następnie zostały przewalutowane i przeniesione na konto złotówkowe tej spółki. W związku z takimi operacjami na koncie walutowym powstały różnice kursowe (dodatnie i ujemne).
Czy tak powstałe różnice kursowe należy:
- traktować jako przychody i koszty poniesione w związku z utworzeniem kapitału zakładowego i co za tym idzie nie zaliczać do przychodów, ani kosztów podatkowych;
- traktować jak "normalne" różnice kursowe powstające przy transakcjach na rachunku walutowym i zaliczać je zarówno do kosztów, jak i do przychodów podatkowych?