Pytanie
Spółka dokonała wyboru sposobu rozliczania różnic kursowych zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., czyli rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. W październiku 2008 r. zaciągnęła kredyt obrotowy wyrażony w euro. Zgodnie z art. 9b ust. 2 u.p.d.o.p. dokonała wyceny tego kredytu i księgowania ujemnych różnic kursowych, które zaliczyła w koszty podatkowe. We wrześniu 2009 r. Spółka dokonała przewalutowania kredytu na kredyt złotówkowy, z którego wygenerowała dodatnie różnice kursowe liczone od kursu wyceny. Zgodnie z art. 15a u.p.d.o.p. podatkowe różnice kursowe powstają jedynie w przypadku spłaty kredytu a nie przewalutowania.
Czy przewalutowanie dokonane w 2009 r. rodzi konieczność korekty podatku dochodowego za rok 2008?