Pytanie
Prezes spółki z o.o., który jest jednocześnie udziałowcem, nie jest pracownikiem i pobiera wynagrodzenie na mocy uchwały (w latach kiedy taka uchwała zostanie podjęta). Wykorzystuje telefon i samochód osobowy spółki do celów związanych z pełnioną funkcją, tj. reprezentacja spółki w banku, podejmowanie decyzji o inwestowaniu środków, udział w zarządzaniu, negocjacjach itp.
Czy wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu?
Czy konieczna jest dodatkowa umowa regulująca sposób korzystania z wymienionych rzeczy?
Jak rozwiązać problem, iż prezes może przy okazji użyć samochodu i telefonu do celów niezwiązanych ze sprawami spółki?