Pytanie
W 2012 r. zakupiono kolejne mieszkanie ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. Sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat od daty nabycia w 2010 r. Złożono oświadczenie o wykorzystaniu tych środków na cele mieszkaniowe. Następnie to nowe mieszkanie podatnik zamierza darować tylko synowi (choć jest w związku małżeńskim) po pół roku od daty zakupu (2012 r.).
Czy ta darowizna będzie wolna od podatku?
Czy syn może np. po upływie pół roku (2013 r.) darować 50% mieszkania swojej żonie i ta transakcja także będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania?