Pytanie
Osoba fizyczna zarejestrowała działalność gospodarczą w 1994 r., następnie w sierpniu 1998 r. poinformowała urząd skarbowy (pismo skierowane również do wiadomości ZUS), że od września 1998 r. zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej. Od tamtego momentu przedsiębiorca nie wykonywał żadnych czynności związanych z zarejestrowaną działalnością gospodarczą gdyż rozpoczął pracę u innego przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę. Od sierpnia 1998 r. przedsiębiorca do dnia dzisiejszego nie wyrejestrował działalności gospodarczej z urzędu miasta będąc w przekonaniu, że została ona zawieszona (jednakże w CEDG widnieje, iż prowadzi działalność i nie została ona zawieszona). Mając na uwadze, iż wykonywał umowę o pracę i miał płacone przez pracodawcę wszystkie obowiązkowe składki, przedsiębiorca nie składał żadnych deklaracji do ZUS ani nie odprowadzał żadnych składek. Jedynie co roku do urzędu skarbowego przedkładał PIT-28, z którego wynikało, że działalność nie jest prowadzona.
Czy przedsiębiorcy grożą jakieś konsekwencje w momencie wyrejestrowania działalności gospodarczej z urzędu miasta?
Czy może zostać zobowiązany do zapłaty przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatnie 10 lat mimo, iż przez ten okres pozostawał w zatrudnieniu u innego pracodawcy, który opłacał wszystkie obowiązkowe składki i ponadto nie wykonywał żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ZUS nie wzywał go do zapłaty jakichkolwiek należności za ubiegłe lata?