Pytanie
W gminie funkcjonuje szkoła podstawowa z 2 oddziałami przedszkolnymi, a jej statut przewiduje, że w strukturze szkoły działać mogą oddziały przedszkolne. Czy przed 1 września 2016 r. rada gminy powinna w drodze uchwały:
1. Nadać nowe statuty i akty założycielskie dla: przedszkola i zespołu szkolno-przedszkolnego?
2. Czy rada pedagogiczna obecnej szkoły powinna zmienić przed 1 września 2016 r. aktualny statut szkoły podstawowej (chociażby ze względu na likwidację oddziału przedszkolnego)?
3. Czy w tej sytuacji trzeba będzie zmienić w tych dokumentach nazwę placówki z obecnej na np. zespół szkolno-przedszkolny w X?
4. Czy gdyby przy tej szkole funkcjonował punkt przedszkolny on również podlegały przekształceniu w przedszkole?